ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ႏိူင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုး ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ .. ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး ခ်က္ခ်င္းလႊတ္..နအဖ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆႏၵခံယူပြဲ အလိုမရွိ..
News Article Photo Poem Video Cartoon Music
သစၥာအဓိဌာန္
VOW
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ သစၥာအဓိဌာန္
The Oath Of The National League For Democracy

၁။ ငါတို႔သည္ ႏူိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ သစၥာရွိပါမည္။
1.We Will Be Loyal To The State And Its People.

၂။ ငါတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ က်ဆံုးသြားေသာ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းမ်ားအေပၚ သစၥာရွိပါမည္။
2.We Will Be Loyal To The Heroic Martyrs Who Fall In Successive Struggles For Democracy.

၃။ငါတို႔သည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေပၚသစၥာရွိ၍ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ပါမည္။
3.We Will Be Faithful To The National League For Democracy And Dutifully Carry Out The Tasks And Responsiblities Assigned To us.

၄။ ငါတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏူိင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ႏူိင္သည္အထိ အသက္စြန္႔၍ တိုက္ပြဲ ၀င္သြားရန္ သစၥာအဓိဌာန္ျပဳပါသည္။
4.We Take This Solemn Oath To Keep On Fighting, Sacrificing Even Our Own Lives Until We Can Establish The New Democratic State.

ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ၾကည့္ရွဳ႕ရန္
See Japanese
 • ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္
  See Japanese
 • အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ၾကည့္ရွဳ႕ရန္
  See English
 • အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္
  See English
 • ေရႊခေမာက္သတင္းစဥ္ ၾကည့္ရွဳ႕ရန္
  See Shwe Khamauk News
 • အမွတ္(၈၇)
 • အမွတ္(၈၆)
 • Activity Video
  About Us
  ဆက္သြယ္ရန္
  Soe Moe Naing
  Editor & Webmaster
  soemoenaing_jp@yahoo.com
  Zayar Min Tun
  Deputy Editor
  zayarmintun@yahoo.com
  Htun(Ko Pwar)
  Photo Editor
  Kay Thi Thein
  Japanese Website Editor
  U Min Gaung Kyaw
  Video Editor
  Zayar Win
  News Editor & Office Staff
  သူ႔ စကား မုသားကၾကြယ္
  Monday, 28 July 2008
  သူ႔ စကား မုသားကၾကြယ္
  ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ေဟာင္း မစၥတာ ယာမဂုခ်ိ ယိုအိခ်ိသည္ ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ရက္ေန႕ထုတ္ဂ်ပန္အပတ္စဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္း(Shukan Shinchuo)တြင္ “ေဒၚစုၾကည္သည္“ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ၾကယ္ပြင့္” ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းမ်ားမွာ မွားယြင္းေနပါေၾကာင္း” ေဆာင္းပါးကိုေရးသားေဖာ္ျပ ထားသည္။ မစၥတာယာမဂုခ်ိ၏ ေဆာင္းပါးသည္ အမွန္တရားအားနည္းသည္ကိုေတြ႕ ရပါသည္္္္္။ အမွန္တကယ္ျဖစ္ရပ္ မ်ားမွေသြဖယ္ေနသည္ကို သံုးသပ္ရႈျမင္ရပါသည္။ စစ္အစိုးရ၏အာေဘာ္မ်ားကိုထင္ဟပ္ေထာက္ခံေရးသားျခင္း ၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားဖတ္ရႈၿခင္းမရွိေသာစစ္အစိုးရ ထုတ္မိုးလံုးျပည့္ မုသားမ်ားသာ ေဖာ္ျပသည့္ အစိုးရပိုင္သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေရးသားခ်က္မ်ားနွင့္ ထပ္တူျဖစ္ ေနျခင္း ၊ မမွန္ကန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအရွက္မရွိတင္ျပသည့္စစ္အစိုးရ၏သတင္းစာရွင္းလင္း ခ်က္မ်ားကို ကိုးကားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မစၥတာ ယာမဂုခ်ိသည္ နအဖစစ္အစိုးရ၏အလိုရိအလား စစ္အစိုးရ၏ လာဘ္လာဘမ်ားကိုလက္ခံကာ အသံုးခ်ခံအျဖစ္ရပ္တည္ေနသည္ဟု သံသယပြါးစရာအခ်က္မွတပါး အျခားမ ရွိေၾကာင္း အလြန္ပင္၀မ္းနည္းစြာ ဆန္းစစ္မိရပါသည္။ ၂၀၀၇ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းမွစတင္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေမတၠာဘက္ကာ လမ္းေလ်ွာက္ဆႏၵျပခဲ့မႈမ်ားသည္ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္၏ ၄၅နွစ္တာအတြင္း အာဏာရွင္ဆန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ ညံ့ဖ်င္းေသာစီမံကြပ္ကဲေရး ၊ ဆိုး၀ါးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ၊ ဥပေဒမဲ့တရားစီရင္ေရး ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ အက်င့္ပ်က္လာဘ္ စားမႈမ်ား စသည့္တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားစြာ နွစ္ရွည္ခံစားေနၾကရသည့္ လူမႈစီးပြါးေရးဆိုးရြားမႈမ်ား ကိုအေျချပဳ ၍ ေပါက္ဖြါးလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မစၥတာယာမဂုခ်ိေရးသလို “ျမန္မာနိုင္ငံ သံဃာမ်ားကို ဗဟိုထား ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ား” မဟုတ္ပါ ။ နိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားေဖာ္ျပၾကသည့္အတိုင္း စစ္အစိုးရ၏ဖိနွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ နိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားက စစ္အစိုးရကို ဖိနွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ မႈ၏ သေကၤတအျဖစ္ ေဖာ္ညႊန္းမီးေမာင္းထိုးျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္မွီတိုးတက္လာေသာ သတင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာအရ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ ရပ္မွန္မ်ားကိုသတင္းစာသားမ်ားသာမက ျဖစ္ရပ္ျမင္ကြင္းမ်ားမွ ကိုယ္ေတြ႔ ေျပာျပခ်က္မ်ား ၊ ရုပ္သံမွတ္တမ္း မ်ားကိုပါ ကမာၻ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္နွာ၊ဘေလာ့မ်ားတြင္ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ ကမာၻ႕အသိုင္း အ၀န္းက ရႈျမင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ယင္းတင္ျပခ်က္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းမွ ေၾကးစားသတင္းေထာက္မ်ားသာ မက အမွန္တရားကိုခ်စ္ျမတ္နိုးေသာ တာ၀န္သိအေပ်ာ္တမ္းျမန္မာသတင္း ေထာက္မ်ားကတင္ျပေပးပို႔ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ဗြီဒီယိုသတင္းေထာက္ နာဂအိ ခဲန္ဂ်ိ ေသဆံုးရသည္ႏွင့္ပက္သက္၍ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို အမႈမွန္အျမန္ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးအေရးယူေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ စစ္အစိုးရက ယင္းေသဆံုးမႈမွာ မေတာ္တဆက်ည္သင့္ ေသဆံုးျခင္းျဖစ္သည္ဟုသာတုန္႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရက လက္ေထာက္နိုင္ငံျခား၀န္ၾကီးကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္စံုစမ္းရန္ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ၊ အခင္းျဖစ္ပြါးစဥ္က ဗြီဒီယို မွတ္တမ္းမ်ား ၊ ေဆးစစ္တမ္းမ်ားအရ မစၥတာနာဂအိသည္ လက္တကမ္းမွခ်ိန္ရြယ္၍ အနီးကပ္ ပစ္သတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာမွသိရွိသြားခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာနိုင္ငံကိုေပးရန္ရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒႆမ ၇သန္းကိုရပ္ပစ္လိုက္ပါသည္။ အျခားေထာက္ပံ့ေငြမ်ားဆက္လက္ေပးမႈကို ရပ္ဆိုင္းရန္လည္း ဂ်ပန္အစိုးရက စဥ္းစားေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
  ဆႏၵျပသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျဖိိဳခြဲရာတြင္ စစ္အစိုးရက သူ၏လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကိုအသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအဓိကလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မွာ “ အမိန္႔နာခံမႈ” ျဖစ္သည္ကို မစၥတာယာမဂုခ်ိ သတိထားမိမည္ဆိုလွ်င္ လက္နက္ကိုင္စစ္သားမ်ားသည္ မိမိအလိုဆႏၵအရ ပစ္ခတ္ပိုင္ခြင္႔မရွိပဲ အထက္အမိန္႔အရသာ ပစ္ခတ္ျဖိဳခြင္းရျခင္းျဖစ္ မစၥတာယာမဂုခ်ိ ေရးသားသည့္ “အစိုးရမွပစ္မိန္႔ေပးခဲ့သည္ဆိုသည္မွာ ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရာမရွိပါ” အပိုဒ္မွာ လံုး၀အဓိပယ္မဲ့ေနပါျပီ။ မႏၱေလးတြင္ တပ္မ(၃၃)က ပစ္မိန္႔ကိုဖီဆန္မႈေၾကာင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၅ဦးနွင့္ စစ္သည္ ၁၄၀ကို ရာထူးခ်ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရသည့္သတင္းကို မစၥတာယာမဂုခ်ိ သိရပါက သူ၏ေရးသားခ်က္ကို အျမန္ရုတ္သိမ္းကာ ေတာင္းပန္မည္ထင္ပါသည္။ဆႏၵျပသတင္းဓါတ္ပံုမ်ား ကမၻာ့အင္တာနက္တြင္တင္မျပနိုင္ရန္ ဆႏၵျပသူမ်ားအတြင္းမွ ကင္မရာနွင့္ဗြီဒီယိုကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကိုအဓိကပစ္မိန္႔ ေပးထားသျဖင့္ မစၥတာနာဂါအိ ကံဆိုးစြာ အနီးကပ္ပစ္သတ္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုးရသတင္းစာတြင္ မစၥတာနာဂါအိသည္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ေၾကျငာျပီး ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းမဟုတ္ ၊ သက္ဆိုင္ရာသို႔လည္း မိမိသတင္းေထာက္ျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပဲ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ဆႏၵျပျခင္းတြင္ပါ၀င္ျခင္းမွာ မိမိအႏၱရာယ္ကို မိမိဘာသာဖိတ္ေခၚျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာနာဂါအိကို အျပစ္ဖို႔ကာမညွာမတာအၾကင္နာမဲ့စြာ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ မစၥတာယာမဂုခ်ိသည္ “ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ကေမၻားဒီးယားနိုင္ငံ၏ပိုေပါ့အစိုးရ ၊ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ၏ မာကို႔စ္အစိုးရတို႔နွင့္ လံုး၀ကြာျခားပါသည္” ဟုဆိုပါသည္။ မည္သို႔ကြာျခားသည္ကိုေတာ့ ဆက္လက္ေဖာ္ျပမထားပါ။ “ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ထိုအစိုးရမ်ားနွင့္ကြာျခးသည္မွာ ျမန္မာ့စစ္အစိုးရသည္ ဘာသာသာသနာနွင့္တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို အေစာ္ကားဆံုးအစိုးရ ၊ လူ႔အခြင္႔အေရးအမ်ားဆံုးခ်ိဳးေဖာက္ေသာအစိုးရျဖစ္သည္” ဟုဆက္ေရးလွ်င္ စစ္အစိုးရ၏ျငဳျငင္မႈကိုခံရကာ လာဘ္ပိတ္မည္ကိုစိုးရိမ္၍ မင္ျဖဴျဖင့္ေရးသားထားပံုရပါသည္။ News without fear and favor ေဆာင္ပုဒ္ကိုကိုင္စြဲထားေသာ ဂ်ပန္သတင္းမီဒီယာမ်ားအပါအ၀င္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသတင္းေလာကသည္ အမွန္တရားဘက္ကရပ္တည္ေနသည္၊ ဘက္လိုက္မႈမရွိေဖာ္ျပေနသည္ကို အဆင့္ျမင့္နိုင္ငံ၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးအေနနွင့္မစၥတာယာမဂုခ်ိ အထူးသတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ ဘက္လိုက္မႈရွိေနသည္မွာ ေဆာင္းပါးရွင္္ မစၥတာယာမဂုခ်ိ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ ေနပါသည္။ သတင္းလြတ္ လပ္ခြင့္သာ အျပည့္အ၀ရွိပါက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လတ္တေလာျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေမတၱာဖက္ဆႏၵျပသူဦးေရမွာ မစၥတာယာမဂုခ်ိေျပာေသာ ခ်ဲ႕ကားေရးသားသည္ဆိုသည္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုေနသည္ကို အံ့ဩစြာေတြ႔ရွိရပါလိမ့္မည္။ မစၥတာယာမဂုခ်ိ ၾကည့္ျမင္ရေသာ တီဗြီ မွန္သားေပၚကျမင္ကြင္းမွာ အႏၱရာယ္ၾကားမွ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာရိုက္ယူတင္ျပရသည့္ ေသာင္းပိုင္းတစ္ပိုင္းမွ်ေသာတင္ျပမႈသာျဖစ္ပါသည္။ မစၥတာယာမဂုခ်ိ၏ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကိုျမတ္နိုးေလးစားလိုက္နာကာ အမွန္တရားဘက္ကအစဥ္ရပ္တည္လ်က္ ဘက္လိုက္မႈမရွိ အေၾကာက္တရားကင္းစြာတင္ျပေနသည့္သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကို နင့္သီးစြာ ေစာ္ကားလိုက္ျဖင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမွန္တရားကို ရိုက်ိဳးကိုးကြယ္ေသာ အာဇာနည္မ်ိဳးဆက္ “သစၥာ၀ါဒီ” ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ အမွန္တရားကို အစဥ္ဖံုးကြယ္ကာ မိမိျဖစ္ခ်င္တာကိုအတင္းလုပ္တတ္ေသာ “အဓမၼ၀ါဒီ” မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တရားကို ျမတ္နိုးကိုးကြယ္ေသာ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္ သတင္းမွန္မ်ားကိုေရးသားတင္ျပမႈမွာ သဘာ၀ျဖစ္သည္ကို မစၥတာယာမဂုခ်ိ အေနနွင့္ ျငင္းဆိုဦးမွာပါလား။ ယခုျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေမတၱာဖက္လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပျခင္းအား မတရားျဖိဳခြင္းနွိပ္ကြပ္ရန္ စစ္အစိုးရသည္ “ျပည္သူကိုျပည္သူျဖင့္ ၊ ေက်ာင္းသားကိုေက်ာင္းသားျဖင့္ ၊ သံဃာကိုသံဃာျဖင့္ အိမ္ၾကက္ခ်င္းအိုးမဲသုတ္ ခြပ္ခိုင္းသည့္လမ္းစဥ္” ကိုခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတြက္ စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ သူတို႔၏လက္ကိူင္တုတ္ ၾကံ့ဖြံနွင့္ လက္ပါးေစစြမ္းအားရွင္မ်ား ၊ လူရမ္းကားကေလကေခ်မ်ား ၊ ေထာင္ထြက္မ်ား ၊နွစ္ၾကီးက်ေထာင္သားမ်ားကို ေန႔တြက္အခေၾကးေငြမ်ား ၊ အခြင့္အေရးမက္လံုးမ်ားေပး၍ အသံုးခ်ေစခိုင္းခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားကိုလည္း ညအခါ၀ရမ္းမပါ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္း ၊ဆႏၵျပေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္း အဓမၼရိုက္နွိပ္ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးနွိပ္ကြပ္ျခင္းျပဳလုပ္သူမ်ားကို စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟူ၍ ထိုသို႔ျပဳလုပ္သူမ်ားကိုအေရးယူတားဆီးျခင္းမရွိပဲ အားေပးေျမွာက္ပင့္ျပဳေနပါေသးသည္။ စစ္အစိုးရ၏လုပ္ရပ္ကို တန္ျပန္ကာကြယ္သည့္အေနနွင့္ သူတို႔ပိုင္ အသံလႊင့္ဌာနက ဆႏၵျပသူမ်ားကိုအဲန္အယ္လ္ဒီမွ အခေၾကးေငြေပး၍ေစခိုင္းခဲ့ပါသည္ဟု သူခိုးလူဟစ္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေမတၱာဖက္လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပသူမ်ားကို လက္နက္ကိုင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္ နွိပ္ကြပ္ျဖိဳခြင္းေသာအခါ လက္နက္မဲ့ဆႏၵျပသူမ်ားစြာ ေသေၾကဒဏ္ရာရခဲ့ၾကရပါသည္။ မခံမရပ္ႏိုင္ေသာ လူတခ်ဳိ႕ကနီးရာအုတ္ခဲမ်ားျဖင့္ ေသနတ္ကုိင္ျဖိဳခြင္းသူမ်ားအား ျပန္လွန္ေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကမာၻ႕အသံလႊင့္ဌာနမ်ား၏ ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို မစၥတာယာမဂုခ်ိ သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါသည္။ အမွန္တရားကို မုန္လာဥလုပ္တတ္ေသာ စစ္အစိုးရ၏ ၫွပ္ေၾကာင္းကို ခ်ဳိးမိေသာ မစၥတာယာမဂုခ်ိတေယာက္မွာ အေတာ္သနားစရာေကာင္းလွေပသည္။ ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေမတၱာဖက္ဆႏၵျပသူမ်ားကို ကမာၻတြင္အရဲရင့္ဆုံး သတၱိအရွိဆံုးအမွန္တရားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကိုအလိုခ်င္ဆံုးဟု ကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးႏွင့္ ႏူိင္ငံတကာအသိုင္း၀န္းမွ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္လ်က္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး(Saffaron Revolution) ဟု၀ိေသသျပဳခ်ီးမြမ္းလ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားတြင္ ကမာၻကေလးစားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆုရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကိုမင္းကိုႏူိင္၊မစုစုေႏြး အမႈးျပဳေသာ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ဳိးဆက္မ်ား၊ ဘုရားသားရဟန္းသံဃာမ်ား၊သီလရွင္မ်ား၊ ျပည္သူ႕အႏုပညာရွင္မ်ား၊ အစဥ္အလာရွိႏူိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ မတရားမႈကိုမလိုလားေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ႏွင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ား စသည့္ ဂုဏ္သေရသိကၡာရွိ အက်င့္သီလျပည့္စံုသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ မိမိဆႏၵအရ ျမန္မာႏိူင္ငံ၏ဆိုး၀ါးနိမ့္က်ေနေသာ လူမွႈစီးပြားေရးႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္းေပါင္းစံုမွ လြတ္ေျမက္ေစရန္ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေမတၱာဖက္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုျခင္းသာျဖစ္ၾကပါသည္။ ရုတ္တရက္ မေၾကညာပဲ ေလာင္စာဆီေစ်းျမွင့္တင္လိုက္ေသာ စစ္အစိုးရဖန္တီးသည့္ပေယာဂမွလြဲ၍ မည့္သည့္ပေယာဂမွပါ၀င္သည္ကိုမေတြ႕ျမင္ရပါ။ သို႔ရာတြင္ ‘ဆႏၵျပမႈတြင္ပါ၀င္ေနသူမ်ားမွာ တကယ္ေျပာရလွ်င္ အသံုးအနႈန္းရိုင္းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သာမန္ျပည္သူမ်ားမဟုတ္ပဲ ကေလကေခ်မ်ား ၊ လူမိုက္မ်ားနွင့္အလုပ္လက္မဲ့မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။” ဟု မစၥတာယာမဂုခ်ိက ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖတ္ရသူတိုင္းအလြန္အမင္းေဒါသအမ်က္ ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္လ်က္ရပါသည္။ မစၥတာယာမဂုခ်ိသည္ အသံုးအနႈန္းရိုင္းသည္သာမက အလြန္အမင္း ေစာ္ကားျခင္းလည္းျပဳလိုက္ပါသည္။ စစ္အစိုးရသည္ ဘာသာသာသနာနွင့္ ရဟန္းအရွင္ျမတ္မ်ားကို မတရားရိုက္နွက္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ေစာ္ကားသျဖင့္ “ဓမၼ အႏၱရာယ္ထိပ္ေခါင္ မိစၦာေကာင္” ဟူေသာ ဘြဲ႔ကိုရေနပါသည္။ ယခုလည္း မစၥတာယာမဂုခ်ိသည္လည္း ရဟန္းသံဃာမ်ားကို ေစာ္ကားျခင္းျဖင့္ ထိုဘြဲ႔ကိုခံယူေနခ်င္ပံုရပါသည္။ မစၥတာယာမဂုခ်ိ၏ ဤသို႔ေစာ္ကားသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္သူမ်ားေက်နပ္သည္အထိ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ တာ၀န္ရွိေပလိမ့္မည္။ ၂၀၀၇ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာ ၅ရက္ေန႔တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေမတၱာပို႔ဆႏၵျပသံဃာေတာ္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ ရိုက္နွက္ျဖိဳခြင္းသျဖင့္ ရဟန္းသံဃာအခ်ိဳ႕ကို ဓါတ္တိုင္တြင္ၾကိဳးတုတ္ခ်ည္ေနွာင္ရိုက္နွက္နွိပ္စက္ျခင္း ၊ ဖမ္းဆီးျခင္း ၊ အဓမၼလူ၀တ္လဲခိုင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေစ္ကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ကိုမေက်နပ္၍ ရဟန္းသံဃာမ်ားက သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားမွ၀န္ခ်ေတာင္းပန္မႈျပဳရန္ အခ်ိန္တရပ္သတ္မွတ္၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာပိုင္မ်ားက မေတာင္းပန္သည့္အျပင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားဆက္မလုပ္ရန္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မ်ားကို လာေရာက္ျခိမ္းေျခာက္ ညႊန္ၾကားသျဖင့္ေက်ာင္းေနသံဃာမ်ားမေက်နပ္ျဖစ္ကာ သက္ဆိုင္ရာမ်ားကိုေက်ာင္းျပင္ပထြက္ခြင္႔မေပးပဲ ထိန္းခ်ဳပ္ထားလိုက္ပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားစီးနင္းလာေသာကားမ်ားကို ေက်ာင္းျပင္ပထုတ္ပစ္လိုက္ၾကပါသည္။ ျပင္ပရွိလူအုပ္က ဖ်က္ဆီးမည္ဆိုသည္ကိုပင္ ရဟန္းမ်ားကမလုပ္ေဆာင္ရန္တားခဲ့ပါသည္။ မီးရႈိိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမွာ မည္သူ၏လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ကို လြတ္လပ္မွ်တေသာ ေကာ္မရွင္တရပ္ဖြဲ႕စည္း၍စံုစမ္းစစ္ေဆးလွ်င္ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ႏူိင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေမတၱာပို႕ ဆႏၵျပျခင္းကို မည္သူကအေရာင္ဆိုး အက်ည္းတန္ေအာင္ဖန္တီးသည္ကို သိသာလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။ နိုင္ငံေရးလႈတ္ရွားသူမ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက အေရးယူဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္လ်က္ရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆက္လက္တည္ၿမဲေရးကို အေႏွက္အယွက္ေပးမည္႕ မွန္ကန္ေသာဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ား၊ အဲန္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္ဆီးအေရးယူၿပီး ေတြ႕ရာ ရာဇ၀တ္ပုဒ္မမ်ားတပ္ကာ အက်ဥ္းရုံးစီရင္ခ်က္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ကာ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ေထာင္က်ခံရေသာႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမ ဟုတ္ေစေတာ့ပဲ ရာဇ၀တတ္အက်ဥ္းသားမ်ားအျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ ေရာက္ေစကာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမရွိဟု ကမၻာကို စစ္အစိုးရကလိမ္ပါေတာ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ေခတ္သစ္သမိုင္းတြင္နိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုဖမ္းဆီးလွ်င္ ပုဒ္မ(၅)တပ္၍ ေထာင္ခ်ပါသည္။ ပုဒ္မ(၅)ဆိုလွ်င္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမား ပုဒ္မဟု လူအမ်ားကလက္ခံနားလည္ၾကပါသည္။ ပုဒ္မ(၅)ည ဆိုလွ်င္လည္း ထိုသို႔ပင္ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။ နိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လူ၅ဦးထက္ပိုမိုစုေ၀းကာ ဆႏၵျပျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားမ်ားကိုေတာ့ ဥပေဒက်ဴးလြန္သည္ဟုဆိုျပီး ဖမ္းဆီးအေရးယူသည္။ နိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လူ၅ဦးထက္ပိုမိုစုေ၀းကာ ရန္ကုန္ရွိအေမရိကန္နွင့္ျဗိတိန္သံရံုးမ်ားေရွ႕ ဆႏၵျပသူစစ္အစိုးရဘက္ေတာ္သားမ်ားကိုေတာ့ ဥပေဒက်ဴးလြန္သည္ဟုဆိုျပီး ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမရွိပါ။ ဤအသည္လိုတမ်ိဳးမလိုတမ်ိဳး စစ္အစိုးရ၏ ဥပေဒမဲ့သေဘာထားျဖစ္သည္ကိုလည္း မစၥတာယာမဂုခ်ိ သေဘာေပါက္သင့္ပါသည္။ မတရားဖမ္းဆီးျခင္း ၊ ၀ရမ္းမဲ့ရွာေဖြသိမ္းဆည္းဖမ္းဆီးျခင္း ၊ အက်ဥ္းရံုးတရားစီရင္ျခင္း ၊ အမႈဆင္ဖမ္းဆီးျခင္း ၊ မသက္ဆိုင္ေသာပုဒ္မမ်ားတပ္ကာေထာင္ခ်ခ်ဳပ္ေနွာင္ျခင္းစသည္တို႔သည္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒမဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာနိုင္ငံအျဖစ္ေရာက္ေနေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္သင့္ပါသည္။ “ဥပေဒျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္နိုင္ငံအေနနွင့္ လုပ္သင့္သည္ကိုလုပ္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္”ဟု မစၥတာယာမဂုခ်ိရဲ႕ တင္ျပခ်က္သည္ မွားယြင္းလ်က္ရွိေနသည္ကို အထူးေထာက္ျပစရာမလိုပါေခ်။ “ရွစ္ေလးလံုးလူထုအေရးေတာ္ပံုၾကီး”သည္ ၁၉၈၈ ခု ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနမွ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့၍ ၁၉၈၉ ခု စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ထိ အရွိန္တက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုရက္မ်ားအတြင္း သားသံုးသားျဖစ္ၾကေသာ ဘုရားသား(ရဟန္းသံဃာမ်ား)၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါအ၀င္ အိမ္ရွင္မမ်ားပါမက်န္ ျပည္သူလူထု သန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါသည္။ မစၥတာယာမဂုခ်ိေရးထားသလို လူတစ္သိန္းပမာဏထက္ အဆ ၁၀ ထက္မနည္း လမ္းေပၚထြက္ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္ဆႏၵျပၾကသူမ်ားမွာ မစၥတာယာမဂုခ်ိေဖာ္ျပသည့္အေရအတြက္နွင္႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ကြဲျပားေနျပန္ပါျပီ။ သူေဖာ္ျပသည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အလြဲလဲြအမွားမွားပါတကား။ ထိုကာလအတြင္းသက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တို႕သည္ ပဏာမအလြန္ႀကီးမားေသာ ေပါက္ကြဲေသည့္ လူထူႀကီး ကိုကိုင္တြယ္ရန္နည္းအမ်ဳီးမ်ဳီးျဖင့္ မြန္ျမတ္လွေသာ သမုိင္း၀င္အေရးေတာ္ပံုႀကီးအား ဂုဏ္သိကၡာၫႈိးႏြမ္းေသးသိမ္ေစရန္ ဆင္ႀကံႀကံေနစဥ္ မင္းမဲ့စရုက္(state of anarchy)အသြင္ တမဂၤလာဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ဂုိေထာင္ သိုေလွာင္ရုံးမ်ားကိုဦးေဆာင္ ေဖာက္ယူေစ၍ စိတ္ႏုသူျပည္သူမ်ားကိုပါ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကိုခိုးယူႏူိင္ေစရန္လမ္းေၾကာင္း ဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ကေလကေခ် လူမိုက္လူရမ္းကားမ်ားကို မူးယစ္ေဆးမ်ားတိုက္ေကၽႊး၍ အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ခိုင္းပါသည္။ ႏူိင္ငံအတြင္းမၿငိမ္မသက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ ဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က်မွ စစ္တပ္သည္ အေျခအေနကိုထိန္းသိမ္းေပးရသည့္ျပည္သူ႕ သူရဲေကာင္းႀကီးသဖြယ္ လက္နက္မ်ားတကားကားႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ၃ ေထာင္ခန္႕ကိုသတ္ျဖတ္ၿပီး တိုင္းျပည္အာဏာကိုဆက္လက္သိမ္းပို္က္ခဲ့ျပန္သည္။ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္၊ ႏုိင္သည့္ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အာဏာျပန္လည္ေပးအပ္ပါမည္ဟု ကတိအမ်ဳိးမ်ဳိးေပးခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို စစ္အစိုးရက်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ စစ္အစိုးရသည္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ‘မဆလ’ ပါတီတျဖစ္လဲ ‘တစည’ ပါတီသာလွ်င္ တခဲနက္အႏုိင္ရမည္ဟု ေသခ်ာေပါက္တြက္ထား၍ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ အဲန္အယ္လ္ဒီသည္ ၈၂ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ မဲအျပတ္အသတ္အႏုိင္ရခဲ့ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ မစၥတာ ယာမဂုခ်ိက “ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရမွ” ဟူ၍ေဖာ္ျပထားျပန္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္အစိုးရက ပါ၀င္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ မစၥတာ ယာမဂုခ်ိသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ အမွားမ်ားကို ဆက္ကာဆက္ကာ တင္ျပေနပါသနည္း။ သူ၏ေဆာင္းပါးတပုဒ္လံုးတြင္ မွားယြင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားသာ လႊမ္းၿခံဳေနပါတကား။ “ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရမွ အေျခခံဥပေဒမရွိသည္ကို အေၾကာင္းျပ၍ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုလ်စ္လ်ဴ ျပဳခဲ့ပါသည္။ အာဏာလြဲေျပာင္းေပးရန္ျငင္းဆန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။” ဟုဆိုထားျပန္သည္။ အမွန္တကယ္ စစ္အစိုးရ၏စိတ္ရင္းမွာ သူတို႕သာ အာဏာဆက္လက္စြဲကိုင္ထားလို၍ အာဏာကို လံုး၀လဲြေျပာင္းေပးလိုေသာဆႏၵမရွိ၍ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ တကယ္တမ္း ရုိးသားမႈရွိခဲ့ပါလွ်င္ စစ္အစိုးရထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၁/၉၀ ေၾကျငာခ်က္အရ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္္စားလွယ္မ်ားက ေရးသားရမည္ဟု ဆိုသည့္အတိုင္း ယင္းဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးကာ ေရးစြဲေစရမွာျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွတဆင့္ဆင့္ ျပည္သူ႕အစိုးရကိုတရား၀င္ဖဲြ႕ေစကာ အာဏာကိုလဲြေျပာင္းေပးလိုက္လွ်င္ ယခုလိုအေျခေနဆိုးမ်ား ေပၚေပါက္လာစရ အေၾကာင္းမရွိပါ။ အာဏာကိုလက္လႊတ္အဆုံးအရႈံးမခံႏုိင္၍ မခိုင္မာေသာအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးျပရင္း စစ္အစိုးရေရွာင္တိမ္းေနသည္မွာ ယေန႔အထိပင္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရွစ္ေလးလံုးလူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွေပါက္ဖြားလားေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။အမ်ဳိးသားေကာင္းစားေရးကို ေရွ႕ရႈေဆာင္ရြက္ရန္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္လႊတ္ကာ အစဥ္တစိုက္ အနစ္နာခံႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္ပါသည္။ အာဇာနည္မ်ဳိးဆက္ရဲ႕ တိုးတက္ေသာအျမင္ရွိသည့္ ျပည္သူလူထုယံုၾကည္အားကိုးခံေနရဆဲ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သို႔ေသာ လြတ္လပ္မွ်တမႈရွိခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ိုုုဳးသာထပ္လုပ္ၾကည့္ပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အဲန္အယ္လ္ဒီအပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားစစ္စစ္မ်ားပင္ အနိုင္ရမည္မွာ မုခ်မလြဲပါ။ “ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ခံစားခ်က္သည္ သူမအေပၚတြင္ ဤကာလအတြင္း ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေမရိကန္ထံမွ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းဥစၥာ ေထာက္ပံ့မႈကိုလက္ခံရရွိေနျပီး နိုင္ငံေရးအရ လမ္းညႊန္မႈကိုပါခံယူေနျခင္းကို ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိသြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ -----အေမရိကန္နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး မဲင္ဒလင္း အယ္လဘရိုက္နွင့္ ေန႔ ညမေရြးအဆက္အသြယ္လုပ္၍--ညႊန္ၾကားမႈမ်ားကိုနာယူျပီး--” ဟူ၍ မစၥတာ ယာမဂုခ်ိက ရဲ၀့ံစြာတင္ျပထားပါသည္။ မစၥတာယာမဂုခ်ိအေနနွင္႔ မိမိေထာက္ျပစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို မိမိတာ၀န္ယူရမည္ကိုသိရွိ နားလည္ျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အေမရိကန္အစိုးရအေနနွင့္ မစၥတာယာမဂုခ်ိ၏စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေျခအျမစ္မရွိမွားယြင္းေနပါက မစၥတာယာမဂုခ်ိကို အသေရဖ်က္မႈျဖင့္တရားစြဲဆိုရန္စီစဥ္ပါလိမ့္မည္။ ေဒၚစုလြတ္ေျမာက္လာေသအခ်ိန္တြင္လည္း အသေရဖ်က္အပုပ္ခ်မႈျဖင့္ မစၥတာယာမဂုခ်ိကို တရားစြဲဆိုျခင္းျပဳေကင္းျပဳပါလိမ့္မည္။ “ေဒၚစုၾကည္ကို လူၾကိဳက္နည္းပါးသည့္အခ်က္မွာ သူမသည္အစိုးရအေပၚ ဆန္႔က်င္မႈကိုျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း မိမိနႈတ္မွ နိုင္ငံေရးအျမင္ကို အေသးစိတ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွမရွိပါ” တဲ့။ အံ့ဩစရာေကာင္းပါေပ့မစၥတာယာမဂုခ်ိရယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စတင္ေျပာခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ေရႊတိဂံုဘုရား အေနာက္မုဒ္ ပထမဆံုး လူထုေဟာေျပာပြဲမွသည္ ေနာက္ဆံုးေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မက်ခံရမီ ၂၀၀၃ ခု ေမလ ၃၀ ရက္“ဒီပဲယင္း နိုင္ငံေတာ္လုပ္ၾကံမႈ” မတိုင္ခင္ေလးတြင္ေျပာၾကားသြားေသာ မိန္႔ခြန္းအပါအ၀င္ နိုင္ငတ၀ွမ္းေဟာေျပာခ်က္မ်ားတြင္ နိုင္ငံေရးအျမင္ အေသးစိတ္မ်ားပါ၀င္ေနေၾကာင္းသမိုင္းသက္ေသအခိုင္အမာရွိေနတာကို မစၥတာယာမဂုခ်ိ မသိရွိ၍ မ်ားလား။ တမဂၤလာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏က႑ကို ေမွးမွိန္ေသးသိမ္ေအာင္ ဖန္တီးလို၍လား။ မိမိစိတ္ရင္းကိုေတာ့ မစၥတာယာမဂုခ်ိကိုယ္တိုင္သာသိပါလိမ့္မည္။ ေတာ္လိုက္ေလ မစၥတာယာမဂုခ်ိရယ္။ လားရႈိးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက ေျပာသြားတဲ့ ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလသံနဲ႔တထပ္တည္းကိုတူေနပါေရာ႔လား။ “တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ အၾကီးမားဆံုးစြမ္းေဆာင္ခ်က္သည္ ေသြးကိုေသြးျဖင့္ေဆးေၾကာသည့္ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားကို အျပီးသတ္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။” တဲ့။ မွတ္ခ်က္ခ်မႈကမျပည့္စံုဘူးထင္ပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား အျပီးသတ္သြားလွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအျပည့္အ၀ရွိမည့္ နိုင္ငံေတာ္ဟုစိတ္ခ်ရပါလွ်င္ တိုင္းတပါးရန္တိုက္ခိုက္ကာကြယ္ဖို႔မရွိပါပဲလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရသည္ စစ္ဘက္အင္အားကို အၾကီးအက်ယ္ တိုးခ်ဲ႕ေနပါသနည္း။ ျငိမ္းခ်မ္ေနသည့္နိုင္ငံေတာ္အတြက္ စစ္အသံုးစရိတ္ေငြမွာ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ၏ ၄၃ရာခိုင္နႈန္းကိုသံုးစြဲ ေနပါသနည္း။ စစ္သည္အင္အားေလးသိန္းေက်ာ္ ဘာအတြက္လိုအပ္ပါသနည္း။ လက္နက္ၾကီးငယ္ေျမာက္ျမားစြာ၊ ေျမျပင္ေ၀ဟင္ စစ္ယာဥ္မ်ားစြာ အဘယ္ေၾကာင့္ ၀ယ္ယူေနပါသနည္း။ ဒံုးခြင္းမစ္ဆိုင္းမ်ား၊ အနုျမဴလက္နက္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အတြက္ဘာေၾကာင့္ အပတ္တကုတ္ၾကိဳးပမ္းေနၾကပါသနည္း။ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားေနရာတြင္ စစ္အစိုးရ၏တဘက္သတ္စစ္ဆင္ ေရးမ်ားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း၊ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ေနျခင္း၊ တိုင္းရင္းသူမ်ားအေပၚ မုဒိန္းလက္နက္က်င့္သံုးေနျခင္းမ်ားျဖင့္အစားထိး ထိုးနွက္ေနျခင္းစသည္မ်ားကို မခ်န္ထားသင့္ပါ။ “၁၉၉၉ ခုနွစ္တြင္--- အင္းစိန္ေထာင္ကိုေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့ဖူးပါသည္” အစခ်ီေသာအပိုဒ္အရ မစၥတာ ယာမဂုခ်ိအေနနွင့္ ယင္းတစ္ၾကိမ္တည္းသာ ေလ့လာမႈရွိခဲ့ရျပီး၊ ေနာင္အၾကိမ္မည္မွ်သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါသလဲ။ ထိုတစ္ၾကိမ္တည္းသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မစၥတာယာမဂုခ်ိ ေျပာသည့္အတိုင္း “အစိုးရမွ နိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ေကာင္းကြက္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ျပသသည္ဟုေျပာသည့္တိုင္ေအာင္” ဆိုသည္ထက္ တခါမွမရွိခဲ့ေသာအေျခအေနကို တမင္သက္သက္ ျပကြက္ဖန္တီးျပတာပဲျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ စစ္အစိုးရအေနနွင့္(show jobs) အျပေကာင္းေအာင္စီစဥ္ျပီး ၀ါဒျဖန္႔ေရးအတြက္သာလုပ္ေလ့လုပ္ထရွိတဲ့အက်င့္ဟာ ဘယ္အခါမွမေပ်ာက္ပါ။ “---တပ္မေတာ္အစိုးရေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေသဒဏ္စီရင္ခဲ့သည္မွာ မရွိေသးပါ” တဲ့။ မစၥတာ ယာမဂုခ်ိရယ္ ဦးေန၀င္းမိသားစု၀င္ေတြကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့တာ ယခုစစ္အစိုးရမဟုတ္ေတာ့ဘူးလား လို႔သာေမးလိုက္ပါရေစေတာ့။ ဥပေဒအရ တိုက္ရိုက္ေသဒဏ္မစီရင္တာေတာ့မသိပါဘူး။ စစ္ေၾကာေရးစခန္းေတြမွာ လက္လြန္ျပီး ဥပေဒမဲ့သတ္ပစ္လိုက္ေတြေတာ့ရွိေနပါရဲ့။ ေသဒဏ္ခ်မွတ္တာထက္ဆိုးတဲ့ မေသမခ်င္းေထာင္ထဲမွာ စိတ္ဖိစီးခံ က်န္းမာေရးအခ်ိဳ႕တဲ့ခံရမဲ့နွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းေတြလဲရွိေနပါသည္။ “အစိုးရအဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား၏ ေနထိုင္စားေသာက္ပံုသည္လည္း ရိုးရိုးရွင္းရွင္းျဖစ္၍ လာဘ္စားမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ လံုး၀မရွိဟုဆိုေသာ္လည္း စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ၾကည့္လွ်င္အလြန္ပင္ရွားပါသည္” တဲ့။ ဆင္ေသကိုၾကြက္သားေရနွင့္ဖံုးေနရတာလဲ မစၥတာယာမဂုခ်ိ ခင္ဗ်ာ။ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ၾကီး၏သမီးေတာ္မဂၤလာေဆာင္ ဒီဗြီဒီအေခြကိုပဲၾကည့္ရႈေလ့လာလိုက္ပါဦးလို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါရေစ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ၊ နိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဖတ္ရႈလိုက္ပါဦး မစၥတာယာမဂုခ်ိ ခင္ဗ်ာ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေကာင္းေပ့ညြန္ေပ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္လူပ္ကိုင္ေနသူအမ်ားစုမွာ အဆင့္အျမင့္ဆံုးစစ္အစိုးရအရာရွိမ်ား၏မိသားစုမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရင္းနွီးလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ နိုင္ငံျခားကုမၼဏီဆက္သေသာလက္ေဆာင္ပဏာမ်ားကို အဆင့္အျမင့္အရာရွိမ်ား လက္ခံယူေနျခင္းကို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းဟု သတ္မွတ္ရမွာမဟုတ္ပါလား။ ေနျပည္ေတာ္ၾကပ္ေျပးအနီးမွာ ဗိုလ္ခ်ုဳပ္ျမိဳ႕တည္ေဆာက္ေနျခင္းမွာ အဆင့္အျမင့္အရာရွိမ်ား ေနထိုင္ပံုရိုးရိုးရွင္းရွင္းအတြက္ ဟုတ္ပါရဲ႕လား။ “အေျခခံမူဥပေဒၾကမ္းဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၈ လပိုင္းတြင္ ျပီးဆံုးခဲ့ပါသည္“ဟု မစၥတာ ယာမဂုခ်ိကေရးသားထားပါတယ္။ ျပီးသြားသည္မွာျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဟုတ္ပါ။ အတုအေယာင္အမ်ိဳးသားညီလာခံသာျဖစ္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စစ္မွန္ေသာျ္္ပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမရွိပဲ စစ္အစိုးရေခါင္းေခါက္ေရြးခ်ယ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာတက္ေရာက္ေစခဲ့ က်င္းပခဲ့တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ၁၄ နွစ္နီးပါးၾကာခဲ့ေသာ ညီလာခံသည္ ကမၻာ႔မွတ္တမ္းတြင္ အခ်ိန္ၾကာဆံုးစံခ်ိန္ခ်ိဳးခဲ့ပါသညါ။ သို႔ေသ္အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးျပဳမည့္ရလဒ္ အရိပ္အေယာင္မွ်မျမင္ေတြ႔ရ၍ အခ်ိန္ေတြကုန္ခဲ့သည္မွာ အလြန္နွေျမာစရာျဖစ္ပါသည္။ နအဖရုဒ္မက္သည္ အစကမဟုတ္လ်က္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ျပည္သူမ်ားျပားျပား၀ပ္ရမည့္ကိန္းျဖင့္အဆံုးသတ္ရမည္မွာ က်ိန္းေသေနပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပေတာင္းဆိုဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ စစိအစိုးရသည္ ဖုတ္ဖတ္ခါတက္သုတ္ရိုက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေနသည္မွာ အထင္အရွားပင္။ ကုလသမဂၢအဖြဲြ႔၀င္နိုင္ငံမ်ား၊ အေနာက္နိုင္ငံမ်ား၊ အာဆီယံ၊ ဂ်ပန္အပါအ၀င္အေရွ႕နိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေရးရာနွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည္မ်ားကိုေျပာၾကားျခင္းျပဳေနလ်က္ရွိပါသည္။ မစၥတာယာမဂုခ်ိေျပာသလို မလိုအပ္ေသာအရာမ်ားကိုေျပာၾကားေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို အမ်ားျပည္သူမ်ားအေပၚ ေစတနာထား၍ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ရန္တိုက္တြန္းေနၾကပါသည္။ ဆိုရလွ်င္တကမၻာလံုုးနွင့္ စစ္အစိုးရျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္အခါျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုးရအေနနွင့္ တိုင္းျပည္နွင့္လူမ်ိဳးေကာင္းစားေရးကို ေစတနာအျပည့္အ၀ထားရွိေၾကာင္းျပသရန္ အခြင့္အခါေကာင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံတကာႏွင့္ျပည္တြင္းမွ လိုလားေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက စစ္အစိုးရအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအကူအညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားေပးအပ္မည္ဟူ၍လည္း အတိအလင္းထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလ်က္ရွိေနပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ စစ္အစုိးရအေနႏွင့္ ပကတိအေျခအေနတြင္ အျဖစ္မွန္မ်ားကို အကိုင္အတြယ္မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းသင့္ပါေၾကာင္း မစၥတာ ယာမဂုခ်ိအေနႏွင့္ ေျဖာင္းျဖသင့္ပါသည္။ စစ္အစိုးရ၏ အဓမၼ၀ါဒက်င့္သံုးျခင္း၊ လူ႔အခြငိ့အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားဆင္းရဲတြင္းနစ္သထက္နစ္ေစမည့္ ကိုယ္က်ိဳးရွာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား လက္ရွိဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းျပီး စစ္မွန္ေသာအမ်ိဳးသားသင့္ျမတ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲလမ္းမွန္ကို တက္ေရာက္ေရးအတြက္ မစၥတာ ယာမဂုခ်ိအေနႏွင့္ ပံ့ပိုးေရးသားရန္ သေဘာေပါက္သင့္သည့္ အဆင့္တစ္ခု မဟုတ္ပါလာ။ (မစၥတာ ယာမဂုခ်ိ၏ ေရးသားတင္ျပခ်က္မ်ားမွာ မလိုလားအပ္ေသာအမွားအယြင္း မ်ားစြာပါရွိ၍ ေစာ္ကားမႈမ်ားလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ သူ၏ေဆာင္းပါးကိုေဖာ္ျပေသာ မဂၢဇင္းသည္လည္း မဟုတ္မမွန္လုပ္ၾကံေရးသားေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ တရားစြဲခံရ၍ရႈံးနိမ့္ရျခင္း၊ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရျခင္းမ်ား ရာဇ၀င္ရွိဖူးပါသည္။ http://www.3justice.com/asaki/add_gendai.shtml http://www.3justice.com/asaki/sup_courts.shtml ) Dr.MMHK

  Labels:

  posted by Anonymous @ 12:23  
  0 Comments:
  Post a Comment
  << Home
   
  Aung San

  Name: အာလူးေလး
  Home:
  About Me:
  See my complete profile
  Previous Post
  Archives
  Links
  Blog Links
  Burma Cyclone

  Powered by

  BLOGGER

  Go To Top
  ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုမုခ်ေအာင္ရမည္
  hit counter
  © 1988 NLD(LA)JB Article Blogspot Template by NLD Generations